Content1 | col2

Produksjonsveien 12 Produksjonsbygg

Utvidelse av produksjonsbygget til Seal Engineering. Seal Engineering har bygget ut sitt produksjonsbygg med 670 m2.
Bygget stod ferdig våren 2013.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital